Från segelfartygens dagar (1943) berättar om den märkliga period då de små kustsamhällena på Österlen blev hemort för en väldig sjöfartsrörelse med rederier, landets största segelflotta och en sjömanskår av sällsynt yrkesskicklighet.

Frans Löfström berättar om utvecklingen från småjakternas tid till storhetstiden under första världskriget. Han förmedlar gamla sjömäns dramatiska upplevelser och skildrar fartygsöden och märkliga färder. Det på sin tid berömda Björkegrenska rederiet får här sin först genomförda historik."Boken har en given plats i litteraturen om Skåne", skrev Bengt Edström i Sydsvenskan.


Simrishamns hamn, ca 1885. (Okänd fotograf.)

Utdrag ur boken, kapitlet "En stormakt växer upp":

"Rederierna växte upp som svampar ur jorden, och fartygsbeståndet på varje plats steg och steg. Det är intressant att se, hur vissa av kustens tidigare obetydliga och fattiga småsamhällen hastigt utvecklade sig till sjöfartsorter av stora mått. Detta var i synnerhet förhållandet med Brantevik och Skillinge. Det gick inte ett år utan att nya rederier bildades och nya fartyg inköptes, och det kom en dag vid sekelskiftet, då Brantevik hade gått förbi landets samtliga sjöfartsorter. 118 fartyg hörde då hemma i Brantevik, och det fanns inte en plats i hela Sverige, som kunde uppvisa en så stor segelflotta.

Då det gäller tidsperioden 1870-1900 hade Brantevik sammanlagt 226 fartyg, Simrishamn 212, Skillinge 139 och kivik 84. Medräknas Vitemölla, Vik och Baskemölla, vilka samhällen dock aldrig kommo upp till något mera anmärkningsvärt stort antal fartyg, så blir det sammanlagda fartygsbeståndet vid kusten omkring 700, en i sanning imponerade siffra."